Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1028 – 刚刚

Đánh giá bài viết

《刚》的笔顺动画写字动画演示

《刚》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《刚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《刚》的笔顺动画写字动画演示

《刚》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《刚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我刚刚才到
 • Phồn thể – 我剛剛才到
 • Pinyin – Wǒ gānggāng cái dào
 • Tiếng Bồi – ủa cang cang chái tao.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi vừa mới đến.
 • Dịch tiếng Anh – I’ve only just arrived

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他刚刚离开机场。
 • Phồn thể – 他剛剛離開機場。
 • Pinyin – Tā gānggāng líkāi jīchǎng.
 • Tiếng Bồi – tha cang cang lí khai chi chảng.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy vừa rời khỏi sân bay.
 • Dịch tiếng Anh – He had just left for the airport.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments