Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 26: Từ 1029 – 钢笔

Đánh giá bài viết

《钢》的笔顺动画写字动画演示

《钢》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《钢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《笔》的笔顺动画写字动画演示

《笔》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《笔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 桌子上有支钢笔。
 • Phồn thể – 桌子上有支鋼筆。
 • Pinyin – Zhuōzi shàng yǒu zhī gāngbǐ.
 • Tiếng Bồi – chua chự sang dẩu chư cang bỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Có một cây bút trên bàn.
 • Dịch tiếng Anh – A pen lay on the desk.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 有人偷走了我的钢笔。
 • Phồn thể – 有人偷走了我的鋼筆。
 • Pinyin – Yǒu rén tōuzǒule wǒ de gāngbǐ.
 • Tiếng Bồi – dẩu rấn thâu chẩu lợ ủa tợ cang bỉ.
 • Dịch tiếng Việt – Ai đó đã lấy bút của tôi.
 • Dịch tiếng Anh – Someone’s taken my pen.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 26

Comments