Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1041 – 头疼

Đánh giá bài viết

《头》的笔顺动画写字动画演示

《头》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《头》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《疼》的笔顺动画写字动画演示

《疼》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《疼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我头疼得难受。
 • Phồn thể – 我頭疼得難受。
 • Pinyin – Wǒ tóuténg de nánshòu.
 • Tiếng Bồi – ủa thấu thấng tợ nán sâu.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thấy đau đầu kinh khủng.
 • Dịch tiếng Anh – I’ve got a bad headache.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 如果头疼,别硬挺着。
 • Phồn thể – 如果頭疼,別硬挺著。
 • Pinyin – Rúguǒ tóuténg,bié yìng tǐngzhe.
 • Tiếng Bồi – rú của thấu thấng, bía inh thỉnh chơ.
 • Dịch tiếng Việt – Nếu bạn bị đau đầu, đừng chịu đựng nó.
 • Dịch tiếng Anh – If you’ve got a headache, don’t just grin and bear it.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments