Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1046 – 夏天

Đánh giá bài viết

《夏》的笔顺动画写字动画演示

《夏》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《夏》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 夏天马上就要来了。
 • Phồn thể – 夏天馬上就要來了。
 • Pinyin – Xiàtiān mǎshàng jiùyào lái le.
 • Tiếng Bồi – xa then mả sang chiêu dao lái lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Mùa hè đang đến rất gần.
 • Dịch tiếng Anh – Summer’s just around the corner.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 夏天闷热、压抑。
 • Phồn thể – 夏天悶熱、壓抑。
 • Pinyin – Xiàtiān mēnrè 、 yāyì.
 • Tiếng Bồi – xa then mân rưa, a i.
 • Dịch tiếng Việt – Mùa hè oi bức và ngột ngạt.
 • Dịch tiếng Anh – The summer was sultry and oppressive.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments