Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1057 – 要紧

Đánh giá bài viết

《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《紧》的笔顺动画写字动画演示

《紧》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《紧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 想办法保命要紧!
 • Phồn thể – 想辦法保命要緊!
 • Pinyin – xiăng bànfă băomìng yàojĭn
 • Tiếng Bồi – xẻng ban phá bảo minh dao chỉn.
 • Dịch tiếng Việt – Cố gắng cứu bạn là quan trọng nhất.
 • Dịch tiếng Anh – Try to figure out how to stay allve!

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 最要紧得是不要慌!
 • Phồn thể – 最要緊得是不要慌!
 • Pinyin – zuì yàojĭn dé shì bùyào huāng
 • Tiếng Bồi – chuây dao chỉn tứa sư bú dao hoang.
 • Dịch tiếng Việt – Điều quan trọng là đừng hoảng sợ.
 • Dịch tiếng Anh – The important thing is not to panic!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments