Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1062 – 篮球

Đánh giá bài viết

《篮》的笔顺动画写字动画演示

《篮》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《篮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《球》的笔顺动画写字动画演示

《球》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《球》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 小时候我经常打篮球。
 • Phồn thể –  小時候我經常打籃球。
 • Pinyin – Xiǎoshíhòu wǒ jīngcháng dǎ lánqiú.
 • Tiếng Bồi – xẻo sứ hâu ủa chinh cháng tả lán chiếu.
 • Dịch tiếng Việt – Thời còn trẻ, tôi hay chơi bóng rổ.
 • Dịch tiếng Anh – I used to play basketball when I was a child.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 那个高个子特别喜欢打篮球。
 • Phồn thể – 那個高個子特別喜歡打籃球。
 • Pinyin – Nà gè gāogèzi tèbié xǐhuan dǎlánqiú.
 • Tiếng Bồi – na cưa cao cưa chự thưa bía xỉ hoan tả lán chiếu.
 • Dịch tiếng Việt – Người đàn ông cao lớn ấy đặc biệt rất thích chơi bóng rổ.
 • Dịch tiếng Anh – The tall man really likes to play basketball.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments