Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1075 – 鞋带

Đánh giá bài viết

《鞋》的笔顺动画写字动画演示

《鞋》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《鞋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《带》的笔顺动画写字动画演示

《带》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《带》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他的鞋带开了。
 • Phồn thể – 他的鞋帶開了。
 • Pinyin – Tā de xiédài kāile.
 • Tiếng Bồi – tha tợ xía tai khai lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Dây giày của anh đang bị tuột ra.
 • Dịch tiếng Anh – His shoelaces came undone.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 孩子们很擅长解鞋带。
 • Phồn thể – 孩子們很擅長解鞋帶。
 • Pinyin – Háizǐmen hěn shàncháng jiě xiédài.
 • Tiếng Bồi – hái chử mân hẩn san cháng chỉa xía tai.
 • Dịch tiếng Việt – Những đứa trẻ khéo léo trong việc buộc dây giày.
 • Dịch tiếng Anh – Children are talented undoers of their shoelaces.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments