Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1086 – 朝阳

Đánh giá bài viết

《朝》的笔顺动画写字动画演示

《朝》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《朝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《阳》的笔顺动画写字动画演示

《阳》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《阳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 朝阳补偿了我们的损失,因为它赋予了我们灵感。
 • Phồn thể – 朝陽補償了我們的損失,因為它賦予了我們靈感。
 • Pinyin – Cháoyáng bǔcháng le wǒmen de sǔnshī, yīnwèi tā fùyǔle wǒmen línggǎn.
 • Tiếng Bồi – cháo dáng bu cháng lợ ủa mân tợ suẩn sư, in uây tha phu dủy lợ ủa mân lính cản.
 • Dịch tiếng Việt -Ánh bình minh bù đắp cho những mất mát của chúng tôi vì nó mang lại cho chúng tôi nguồn cảm hứng.
 • Dịch tiếng Anh – The morning sun compensated for our loss by offering inspiration.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 初升的朝阳从海天相接的水平线上跃上了天空。
 • Phồn thể – 初升的朝陽從海天相接的水平線上躍上了天空。
 • Pinyin – Chūshēng de zhāoyáng cóng hǎitiān xiāngjiē de shuǐpíngxiàn shàng yuèshàng le tiānkōng.
 • Tiếng Bồi – chu sâng tợ chao dáng chúng hải then xeng chia tợ suẩy pính xen sang duê sang lợ then khung.
 • Dịch tiếng Việt – Mặt trời mọc trên đường chân trời, nơi biển hòa vào bầu trời.
 • Dịch tiếng Anh – The rising sun jumped into the sky from the horizon, where the sea joins the sky.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments