Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1087 – 用掉

Đánh giá bài viết

《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《掉》的笔顺动画写字动画演示

《掉》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《掉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 你用掉了所有的冰块。
 • Phồn thể –  你用掉了所有的冰塊。
 • Pinyin – Nǐ yòng diàole suǒyǒu de bīngkuài.
 • Tiếng Bồi – nỉ dung teo lợ súa dẩu tợ binh khoai.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đã sử dụng hết tất cả các khối băng.
 • Dịch tiếng Anh – You’ve used all the ice cubes.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 还没到年底,油篓里的油就用掉一大半了。
 • Phồn thể – 還沒到年底,油簍裡的油就用掉一大半了。
 • Pinyin – Hái méidào niándǐ,yóulǒu lǐ de yóu jiù yòngdiào yídàbàn le.
 • Tiếng Bồi – hái mấy tao nén tit, dấu lấu lỉ tợ dấu chiêu dung teo í ta ban lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Mặc dù còn chưa kết thúc năm, một nửa số dầu có trong giỏ đã được sử dụng hết.
 • Dịch tiếng Anh – Though it is not the end of the year yet, half of the oil in the oil basket has been used.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments