Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1094 – 大腿

Đánh giá bài viết

《大》的笔顺动画写字动画演示

《大》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《大》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《腿》的笔顺动画写字动画演示

《腿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《腿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我在大腿上找到了烧伤的地方。
 • Phồn thể – 我在大腿上找到了燒傷的地方。
 • Pinyin – Wǒ zài dàtuǐ shàng zhǎodàole shāoshāng de dìfāng.
 • Tiếng Bồi – ủa chai ta thuẩy sang chảo tao lợ sao sang tợ ti phang.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nhìn thấy trên đùi mình có một vết bỏng.
 • Dịch tiếng Anh – I found the burn on my thigh.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他用大腿在酒吧的凳子上打拍子。
 • Phồn thể – 他用大腿在酒吧的凳子上打拍子。
 • Pinyin – Tā yòng dàtuǐ zài jiǔbā de dèngzi shàng dǎ pāizi.
 • Tiếng Bồi – tha dung ta thuẩy chai chiểu ba tợ tâng chự sang tả pai chự.
 • Dịch tiếng Việt – Đùi anh ta va vào chiếc ghế đẩu.
 • Dịch tiếng Anh – His thigh was beating against the bar stool.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments