Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1099 – 彩色

Đánh giá bài viết

《彩》的笔顺动画写字动画演示

《彩》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《彩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《色》的笔顺动画写字动画演示

《色》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《色》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 我买了一个彩色胶卷儿。
 • Phồn thể – 我買了一個彩色膠卷兒。
 • Pinyin – Wǒ mǎile yígè cǎisèjiāojuǎn’ér.
 • Tiếng Bồi – úa mải lợ í cưa chải sưa cheo choẻn ớ.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã mua một cuộn phim màu.
 • Dịch tiếng Anh – I bought a roll of colour (UK)/ color (US) film.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 你应该买一台彩色电视机。
 • Phồn thể – 你應該買一台彩色電視機。
 • Pinyin – Nǐ yīnggāi mǎi yìtái cǎisèdiànshìjī.
 • Tiếng Bồi – nỉ inh cai mải i thái chải sưa ten sư chi.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn nên mua một chiếc TV màu.
 • Dịch tiếng Anh – You should buy a color television.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments