Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 28: Từ 1113 – 红茶

Đánh giá bài viết

《红》的笔顺动画写字动画演示

《红》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《红》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《茶》的笔顺动画写字动画演示

《茶》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《茶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 用沸水泡上一杯红茶,他慢慢地品尝。
 • Phồn thể –  用沸水泡上一杯紅茶,他慢慢地品嚐。
 • Pinyin – Yòng fèishuǐ pào shàng yì bēi hóngchá,tā mànmàn de pǐncháng.
 • Tiếng Bồi – dung phây suẩy pao sang í bây húng chá, tha man man tợ pỉn cháng.
 • Dịch tiếng Việt – Ngâm một tách hồng trà với nước sôi, anh ấy từ từ thưởng thức nó.
 • Dịch tiếng Anh – He made a cup of black tea with boiling water and tasted it slowly.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 俄罗斯红茶
 • Phồn thể – 俄羅斯紅茶
 • Pinyin – éluósī hóngchá
 • Tiếng Bồi – ứa lúa sư húng chá.
 • Dịch tiếng Việt – Hồng trà Nga.
 • Dịch tiếng Anh – Russian Black Tea.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 28

Comments