Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1124 – 船员

Đánh giá bài viết

《船》的笔顺动画写字动画演示

《船》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《船》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《员》的笔顺动画写字动画演示

《员》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《员》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 每个船员都有自己的打结方式。
 • Phồn thể – 每個船員都有自己的打結方式。
 • Pinyin – Měigè chuányuán dōu yǒu zìjǐ de dǎ jié fāngshì.
 • Tiếng Bồi – mẩy cưa choán doén tâu dẩu chư chỉ tợ tả chía phang sư.
 • Dịch tiếng Việt – Mỗi thủy thủ có cách thắt nút dây riêng.
 • Dịch tiếng Anh – Every sailor has his own way of tying a knot.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 方向无常变化的风是船员的大忌。
 • Phồn thể – 方向無常變化的風是船員的大忌。
 • Pinyin – Fāngxiàng wúcháng biànhuà de fēng shì chuányuán de dà jì.
 • Tiếng Bồi – phang xeng ú cháng ben hoa tợ phâng sư choán doén tợ ta chi.
 • Dịch tiếng Việt – Những cơn gió đổi hướng bất thường là khó khăn đối với các thủy thủ.
 • Dịch tiếng Anh – Erratic winds are the bane of a sailor.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments