Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1125 – 船票

Đánh giá bài viết

《船》的笔顺动画写字动画演示

《船》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《船》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《票》的笔顺动画写字动画演示

《票》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《票》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 你怎样付你的船票?
 • Phồn thể – 你怎樣付你的船票?
 • Pinyin – nĭ zĕnyàng fù nĭ de chuánpiào
 • Tiếng Bồi – ní chẩn dang phu nỉ tợ choán peo.
 • Dịch tiếng Việt – Bạn làm thế nào để có tiền trả vé tàu?
 • Dịch tiếng Anh – And how do you pay for your ticket?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 可以看看您的船票吗?
 • Phồn thể – 可以看看您的船票嗎?
 • Pinyin – kĕyĭ kànkàn nín de chuánpiào ma?
 • Tiếng Bồi – khứa ỉ khan khan nín tợ choán peo ma?
 • Dịch tiếng Việt – Tôi có thể xem vé tàu của bạn được không?
 • Dịch tiếng Anh – Can I see your ticket, please?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments