Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1131 – 麻烦您

Đánh giá bài viết

《麻》的笔顺动画写字动画演示

《麻》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《麻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《烦》的笔顺动画写字动画演示

《烦》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《烦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《您》的笔顺动画写字动画演示

《您》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《您》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 不麻烦您了
 • Phồn thể – 不麻煩您了
 • Pinyin -Bù máfan nín le
 • Tiếng Bồi – bu má phan nín lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Đừng làm phiền.
 • Dịch tiếng Anh – please don’t trouble yourself

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 不好意思,麻烦您了。
 • Phồn thể – 不好意思,麻煩您了。
 • Pinyin – Bùhǎoyìsi,máfan nín le.
 • Tiếng Bồi – bu hảo i sư, má phan nín lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Xin lỗi nếu làm phiền bạn.
 • Dịch tiếng Anh – Sorry to trouble you.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments