Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1135 – 红绿灯

Đánh giá bài viết

《红》的笔顺动画写字动画演示

《红》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《红》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《绿》的笔顺动画写字动画演示

《绿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《绿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《灯》的笔顺动画写字动画演示

《灯》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《灯》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 红绿灯坏了。
 • Phồn thể – 紅綠燈壞了。
 • Pinyin – Hónglǜdēng huài le.
 • Tiếng Bồi – húng luy tâng hoai lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Đèn giao thông ngừng hoạt động.
 • Dịch tiếng Anh – The traffic lights weren’t working.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 看红绿灯。
 • Phồn thể – 看紅綠燈。
 • Pinyin – kàn hónglǜdēng
 • Tiếng Bồi – khan húng luy tâng.
 • Dịch tiếng Việt – Chú ý đèn giao thông.
 • Dịch tiếng Anh – Look at the traffic light.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments