Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1143 – 饭碗

Đánh giá bài viết

《饭》的笔顺动画写字动画演示

《饭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《饭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《碗》的笔顺动画写字动画演示

《碗》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《碗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 雇主对丢了饭碗的雇员深表同情。
 • Phồn thể – 雇主對丟了飯碗的僱員深表同情。
 • Pinyin – Gùzhǔ duì diūle fànwǎn de gùyuán shēnbiǎo tóngqíng.
 • Tiếng Bồi – cu chủ tuây tiêu lợ phan oản tợ cu doén sân bẻo thúng chính.
 • Dịch tiếng Việt -Nhà tuyển dụng rất thông cảm với những nhân viên bị bị mất việc làm.
 • Dịch tiếng Anh – The owner feels for the employees that have lost their jobs.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 在私企工作,一定要捧好自己的瓷饭碗。
 • Phồn thể – 在私企工作, 一定要捧好自己的瓷飯碗。
 • Pinyin – Zài sīqǐ gōngzuò,yídìng yào pěnghǎo zìjǐ de cí fànwǎn.
 • Tiếng Bồi – chai sư chỉ cung chua, í tinh dao pấng hảo chư chỉ tợ chứ phan oản.
 • Dịch tiếng Việt – Khi làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân, bạn phải tự bảo vệ bát cơm của mình.
 • Dịch tiếng Anh – Once working for a private enterpriseyou must protect your ceramic rice bowl.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments