Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1144 – 香水

Đánh giá bài viết

《香》的笔顺动画写字动画演示

《香》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《香》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《水》的笔顺动画写字动画演示

《水》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《水》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 劣质香水的味道太冲了。
 • Phồn thể – 劣質香水的味道太衝了了。
 • Pinyin – Lièzhì xiāngshuǐ de wèidào tài chōngle.
 • Tiếng Bồi – lia chư xeng suẩy tợ uây tao thai chung lợ.
 • Dịch tiếng Việt – Mùi nước hoa rẻ tiền đang phảng phất.
 • Dịch tiếng Anh – The odor of cheap perfume is penetrating.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 她身上散发出一股香水味。
 • Phồn thể – 她身上散發出一股香水味。
 • Pinyin – Tā shēnshàng sànfāchū yìgǔ xiāngshuǐ wèi.
 • Tiếng Bồi – tha sân sang san pha chu i ccủ xeng suẩy uây.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy phát hiện ra mùi nước hoa.
 • Dịch tiếng Anh – She gives off a scent of perfume.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments