Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1152 – 糖衣

Đánh giá bài viết

《糖》的笔顺动画写字动画演示

《糖》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《糖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《衣》的笔顺动画写字动画演示

《衣》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《衣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 把药丸加糖衣
 • Phồn thể – 把藥丸加糖衣
 • Pinyin – bă yàowán jiā tángyī
 • Tiếng Bồi – bả dao oán cha tháng i.
 • Dịch tiếng Việt – Đường bọc thuốc.
 • Dịch tiếng Anh – sugar the pill

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 软芯糖包糖衣
 • Phồn thể – 軟芯糖包糖衣
 • Pinyin – ruăn xīn tángbāo tángyī
 • Tiếng Bồi – roản xin tháng bao tháng i.
 • Dịch tiếng Việt – Kẹo bọc đường.
 • Dịch tiếng Anh – soft panning.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments