Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1153 – 酸牛奶

Đánh giá bài viết

《酸》的笔顺动画写字动画演示

《酸》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《酸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《牛》的笔顺动画写字动画演示

《牛》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《牛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《奶》的笔顺动画写字动画演示

《奶》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《奶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 高加索酸牛奶
 • Phồn thể – 高加索酸牛奶
 • Pinyin – gāojiāsuŏ suānniúnăi
 • Tiếng Bồi – cao cha sủa soan niếu nải.
 • Dịch tiếng Việt – Sữa chua trắng da.
 • Dịch tiếng Anh – Caucasian milk

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 那酸牛奶是什么手势?
 • Phồn thể – 那酸牛奶是什麼手勢?
 • Pinyin – nà suānniúnăi shì shénme shŏushì
 • Tiếng Bồi – na soan niếu nải sư sấn mơ sẩu sư.
 • Dịch tiếng Việt – Dấu hiệu thành sữa chua là gì?
 • Dịch tiếng Anh – Oh! What’s the sign for sour milk?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments