Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1154 – 矮子

Đánh giá bài viết

《矮》的笔顺动画写字动画演示

《矮》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《矮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 矮子或矮小动物
 • Phồn thể – 矮子或矮小動物
 • Pinyin – ăizi huò ăixiăo dòngwù
 • Tiếng Bồi – ải chự hua ái xẻo tung u.
 • Dịch tiếng Việt – Người hoặc động vật thấp bé.
 • Dịch tiếng Anh – A small person or animal.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他们的儿子是个矮子
 • Phồn thể – 他們的兒子是個矮子
 • Pinyin – tāmen de érzi shì gè ăizi
 • Tiếng Bồi – tha mân tợ ớ chự sư cưa ải chự.
 • Dịch tiếng Việt – Con trai của họ là một người thấp bé
 • Dịch tiếng Anh – Their son is a dwarf.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments