Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1158 – 三遍

Đánh giá bài viết

 

《三》的笔顺动画写字动画演示

《三》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《三》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《遍》的笔顺动画写字动画演示

《遍》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《遍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 将这些词抄写三遍。
 • Phồn thể – 將這些詞抄寫三遍。
 • Pinyin – jiāng zhèxiē cí chāoxiĕ sānbiàn
 • Tiếng Bồi – cheng chưa xia chứ chao xỉa san ben.
 • Dịch tiếng Việt – Sao chép những từ này ba lần.
 • Dịch tiếng Anh – Copy these words three times.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这部电影我看了三遍。
 • Phồn thể – 這部電影我看了三遍。
 • Pinyin – zhèbù diànyĭng wŏ kàn le sānbiàn
 • Tiếng Bồi – chưa bu ten ính ủa khan lợ san ben.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã xem bộ phim này đến ba lần.
 • Dịch tiếng Anh – I saw this film 3 times.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments