Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 30: Từ 1188 – 爬墙

Đánh giá bài viết

《爬》的笔顺动画写字动画演示

《爬》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《爬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《墙》的笔顺动画写字动画演示

《墙》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《墙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他爬墙越狱逃跑。
 • Phồn thể – 他爬牆越獄逃跑。
 • Pinyin – tā páqiáng yuèyù táopăo
 • Tiếng Bồi – tha pá chéng duê duy tháo pảo.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta leo lên tường và trốn thoát.
 • Dịch tiếng Anh – He escape from prison by climbing over the wall.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 壁虎在爬墙,或是树。
 • Phồn thể – 壁虎在爬牆,或是樹。
 • Pinyin – bìhŭ zài páqiáng huòshì shù
 • Tiếng Bồi – bi hủ chai pá chéng hua sư su.
 • Dịch tiếng Việt – Con tắc kè đang bò lên tường,  hoặc cây.
 • Dịch tiếng Anh – They’re climbing up a wall, or a tree.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 30

Comments