Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 737 – 冈

Đánh giá bài viết

《冈》的笔顺动画写字动画演示
《冈》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 1929,《条约确定独立地位
 • Phồn thể: 1929年,《拉特蘭條約》確定了梵蒂岡的獨立地位。
 • Pinyin: 1929 nián, 《lā tè lán tiáoyuē》 quèdìngle Fàndìgāng de dúlì dìwèi.
 • Tiếng Bồi: i chiểu ơ chiểu nén, la thưa lán théo duê chuê tinh lợ phan ti cang tợ tú li ti uây.
 • Dịch tiếng Việt: Năm 1929, Hiệp ước Rutland đã thiết lập vị thế độc lập của Vatican.
 • Dịch tiếng Anh: In 1929, Lateran Treaties established the independent state of Vatican City.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 梵世界国家也是主权独立民族国家。
 • Phồn thể: 梵蒂岡是世界上最小的國家,也是個主權獨立的民族國家。
 • Pinyin: Fàndìgāng shì Shìjiè shàng zuì xiǎo de Guójiā, yě shì gè zhǔquán dúlì de mínzú Guójiā.
 • Tiếng Bồi: phan ti cang sư sư chia sang chuây xẻo tợ cúa cha, dể sư cưa chủ choén tú li tợ mín chú cúa cha.
 • Dịch tiếng Việt: Vatican là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới và là một quốc gia độc lập và có chủ quyền.
 • Dịch tiếng Anh: Vatican City is the world‘s smallest fully independent nationstate.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments