Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 739 – 钢

Đánh giá bài viết

《钢》的笔顺动画写字动画演示
《钢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这种刀具
 • Phồn thể: 這種刀具很鋼韌。
 • Pinyin: Zhè zhǒng dāojù hěn gāng rèn.
 • Tiếng Bồi: chưa chủng tao chuy hẩn cang rân.
 • Dịch tiếng Việt: Máy cắt này rất cứng.
 • Dịch tiếng Anh: This kind of knife is firm and unyielding.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 硬度
 • Phồn thể: 鋼的硬度比錫高得多。
 • Pinyin: Gāng de yìngdù bǐ xī gāo de duō.
 • Tiếng Bồi: cang tợ inh tu bỉ xi cao tợ tua.
 • Dịch tiếng Việt: Thép cứng hơn thiếc.
 • Dịch tiếng Anh: The temper of steel is much higher than that of stannum.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments