Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 21: Từ 0808 – 停车场

Đánh giá bài viết

《停》的笔顺动画写字动画演示

《停》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《停》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《场》的笔顺动画写字动画演示

《场》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《场》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 停车场会被停止。
 • Phồn thể – 停車場會被停止。
 • Pinyin – Tíngchēchǎng huì bèi tíngzhǐ.
 • Tiếng Bồi – thính chưa chảng huây bây thính chử.
 • Dịch tiếng Việt -Các bãi đậu xe sẽ dừng hoạt động.
 • Dịch tiếng Anh – The park will stop.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 在停车场请熄火。
 • Phồn thể – 在停車場請熄火。
 • Pinyin – Zài Tíngchēchǎng qǐng xīhuǒ.
 • Tiếng Bồi – chai thính chưa cháng chỉnh xi hua.
 • Dịch tiếng Việt – Hãy tắt lửa khi ở bãi đậu xe.
 • Dịch tiếng Anh – Turn off at the parking area.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 21

Comments