Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 21: Từ 0809 – 清汤

Đánh giá bài viết

《清》的笔顺动画写字动画演示

《清》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《清》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《汤》的笔顺动画写字动画演示

《汤》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《汤》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 龙须菜清汤
 • Phồn thể –  龍鬚菜清湯
 • Pinyin – lóngxūcài qīngtāng
 • Tiếng Bồi – lúng xuy chai chinh thang.
 • Dịch tiếng Việt – Nấu súp với măng tây
 • Dịch tiếng Anh – Clear soup with asparagus

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 清汤杂拌儿
 • Phồn thể – 清湯雜拌兒
 • Pinyin – qīngtāng zábànér
 • Tiếng Bồi – chinh thang chá ban ớ.
 • Dịch tiếng Việt – Các loai thành phần hỗn hợp có trong súp.
 • Dịch tiếng Anh – Clear soup with assorted ingredients.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 21

Comments