Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 24: Từ 0927 – 科研

Đánh giá bài viết

《科》的笔顺动画写字动画演示

《科》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《科》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《研》的笔顺动画写字动画演示

《研》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《研》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他一直在科研第一线工作。
 • Phồn thể – 他一直在科研第一線工作。
 • Pinyin – Tā yìzhí zài kēyán dìyīxiàn gōngzuò.
 • Tiếng Bồi – tha i chứ chai khưa dén ti í xen cung chua.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn làm việc trên  tuyến đâu của nghiên cứu khoa học.
 • Dịch tiếng Anh – He’s always worked on the front line of scientific research.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 这次科研评比,他高居榜首。
 • Phồn thể – 這次科研評比,他高居榜首。
 • Pinyin – Zhècì kēyán píngbǐ,tā gāojū bǎngshǒu.
 • Tiếng Bồi – chưa chư khưa dén pính bỉ, tha cao chuy báng sẩu.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy dành vị trí dẫn đầu trong cuộc nghiên cứu khoa học này.
 • Dịch tiếng Anh – He topped the list in this appraisal of science and research.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 24

Comments