Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 27: Từ 1044 – 春节

Đánh giá bài viết

《春》的笔顺动画写字动画演示

《春》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《春》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《节》的笔顺动画写字动画演示

《节》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《节》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 中国的春节是什么时候?
 • Phồn thể – 中國的春節是什麼時候?
 • Pinyin – Zhōngguó de chūnjié shì shénmeshíhòu ?
 • Tiếng Bồi – chung cúa tợ chuân chía sư sấn mơ sứ hâu?
 • Dịch tiếng Việt – Tết Nguyên Đán diễn ra vào khi nào?
 • Dịch tiếng Anh – When is China’s Spring Festival?

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 春节期间,他被雇为厨师。
 • Phồn thể – 春節期間,他被雇為廚師。
 • Pinyin – Chūnjiéqījiān, tā bèi gù wéi chúshī.
 • Tiếng Bồi – chuân chía chi chen, tha bây cu uấy chú sư.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy được thuê làm đầu bếp trong lễ hội.
 • Dịch tiếng Anh – He was hired out as a cook during the festival.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 27

Comments