Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1130 – 麻药

Đánh giá bài viết

《麻》的笔顺动画写字动画演示

《麻》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《麻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《药》的笔顺动画写字动画演示

《药》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《药》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 打麻药吧
 • Phồn thể – 打麻藥吧
 • Pinyin – dă máyào ba
 • Tiếng Bồi – tả má dao ba.
 • Dịch tiếng Việt – Gây mê bằng thuốc.
 • Dịch tiếng Anh – Put me to sleep.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 她更像一枚麻药, 关系成瘾的麻药。
 • Phồn thể – 她更像一枚麻藥, 關係成癮的麻藥
 • Pinyin – tā gèng xiàng yīméi máyào guānxì chéngyĭn de máyào
 • Tiếng Bồi – tha câng xeng i mấy má dao quan xi chấng ỉn tợ má dao.
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy giống như loại chất kích thích gây mê.
 • Dịch tiếng Anh – She’s a like drug. An addictive relationship drug.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments