Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1145 – 香精

Đánh giá bài viết

《香》的笔顺动画写字动画演示

《香》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《香》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《精》的笔顺动画写字动画演示

《精》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《精》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 酯类调合香精
 • Phồn thể – 酯類調合香精
 • Pinyin – zhĭlèi diàohé xiāngjīng
 • Tiếng Bồi – chử lây teo hứa xeng chinh.
 • Dịch tiếng Việt – Hương vị hỗn hợp Ester
 • Dịch tiếng Anh – flavour ester mixture

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 香波用香精
 • Phồn thể – 香波用香精
 • Pinyin – xiāngbō yòng xiāngjīng
 • Tiếng Bồi – xeng bua dung xeng chinh.
 • Dịch tiếng Việt – Tinh chất nước hoa cho dầu gội.
 • Dịch tiếng Anh – perfume compound for shampoo


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments