Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1151 – 糖果

Đánh giá bài viết

《糖》的笔顺动画写字动画演示

《糖》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《糖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《果》的笔顺动画写字动画演示

《果》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《果》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 和糖果相比,我更喜欢巧克力。
 • Phồn thể – 和糖果相比,我更喜歡巧克力。
 • Pinyin – Hé tángguǒ xiāngbǐ, wǒ gèng xǐhuan qiǎokèlì.
 • Tiếng Bồi – hứa tháng của xeng bỉ, ủa câng xỉ hoan chẻo khưa li.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thích sô cô la hơn kẹo.
 • Dịch tiếng Anh – I prefer chocolate to candy.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 罐子里的糖果在孩子们间分发。
 • Phồn thể – 罐子裡的糖果在孩子們間分發。
 • Pinyin – Guànzilǐ de tángguǒ zài háizǐmen jiān fēnfā.
 • Tiếng Bồi – quan chư lỉ tợ tháng của chai hái chử mân chen phân pha.
 • Dịch tiếng Việt –  Kẹo trong lọ được chia cho trẻ em.
 • Dịch tiếng Anh – The candy in the jar was divided among the children.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments