Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1159 – 合唱

Đánh giá bài viết

《合》的笔顺动画写字动画演示

《合》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《合》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《唱》的笔顺动画写字动画演示

《唱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《唱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 他们清唱了一首合唱曲目。
 • Phồn thể – 他們清唱了一首合唱。
 • Pinyin – Tāmen qīng chàngle yìshǒu héchàng qǔmù.
 • Tiếng Bồi – tha mân chinh chang lợ i sẩu hứa chang củ mu.
 • Dịch tiếng Việt – Họ hát vang một bài đồng ca.
 • Dịch tiếng Anh – They sang an a cappella mass.

Ví dụ 2:

 • Giản thể – 他们表演了一首无伴奏的合唱。
 • Phồn thể – 他們唱了無伴奏合唱團。
 • Pinyin – Tāmen biǎoyǎnle yìshǒu wú bànzòu de héchàng.
 • Tiếng Bồi – tha mân béo dẻn lợ i sẩu ú ban châu tợ hứa chang.
 • Dịch tiếng Việt – Họ đã biểu diễn một bài đồng ca.
 • Dịch tiếng Anh – They performed a cappella.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments