Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 29: Từ 1123 – 船场

Đánh giá bài viết

Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể – 摩托艇码头和船场的消防标准
 • Phồn thể – 摩托艇碼頭和船場的消防標準
 • Pinyin – mótuōtĭng mătóu hé chuán chăng de xiāofáng biāozhŭn
 • Tiếng Bồi – múa thua thính mả thấu hứa choén chảng tợ xeo pháng beo chuẩn.
 • Dịch tiếng Việt – Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho bến cảng và xưởng đóng tàu.
 • Dịch tiếng Anh – Fire protection standard for marinas and boatyards

Ví dụ 2:

 • Giản thể – (không tìm được ví dụ)
 • Phồn thể
 • Pinyin
 • Tiếng Bồi
 • Dịch tiếng Việt
 • Dịch tiếng Anh


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 29

Comments